The Easy-Going Leash

All That You Dream

El i industrin

Det viktigaste instrumentet som man använder inom industrin är så klart elektriciteten. Det handlar om att man driver alla maskiner och datorer med el vilket gör att det måste finnas dygnet runt, alla minuter av dygnet. Man installerar också elen i industrin av säkerhetsskäl då elen driver alla larm och alla system som rapporterar om överbelastning och brand. Skulle man inte ha dom systemen så skulle man förmodligen inte kunna ha samma mängd säkerhet som man har i dagens industrier, detta också inkluderat anodisering.